Informatiesite integrale geneeskunde H.G.Bodde - wetenschap en ervaring !
 
WELKOM OP MIJN SITE!
WELKOM in het landschap van de 

DUURZAME GENEESKUNDE
 

 
ADVIESPRAKTIJK HOMEOPATHISCHE EN FUNCTIONELE GENEESKUNDE.


Dus: reguliere geneeskunde, gericht op wetenschappelijke opsporing en behandeling van ziektes EN geneeskunde, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaring en bedoeld om het lichaam te helpen bij de genezing.


Deze laatste geneeskunde kent traditionele vormen, waarvan de wetenschappelijke basis vaak twijfelachtig is, maar die op ervaring van honderden jaren berusten ( zoals homeopathie, natuurgeneeskunde) en moderne vormen met een goede wetenschappelijke achtergond (zoals functionele geneeskunde, psychoneuroimmunologie en voedingsgeneeskunde).Na ruim 40 jaar praktijk ( 35 jaar als huisarts en homeopathisch arts, de laatste 7 jaar als arts voor integrale/functionele geneeskunde) zie ik nu geen patiënten meer in een praktijkruimte, maar GEEF IK PER MAIL ADVIES , echter vooral over mogelijk zinvolle consultmogelijkheden bij artsen voor niet-reguliere geneeskunde. Daarbij geef ik, zo mogelijk, de relevante websites en adviseer dan ook deze eerst rustig door te nemen.Ik behandel niet per mail, maar denk met u mee wie u zou kunnen raadplegen voor uw probleem, ik reken hiervoor geen kosten.

U kunt dus met vragen over homeopathische, natuurgeneeskundige en orthomoleculaire / nutritionele mogelijkheden bij klachten en aandoeningen door mij een mail te sturen met gegevens over uw medische probleem en met uw vraag.
Ik antwoord doorgaans binnen een dag op uw mail, mocht u echter binnen drie dagen nog niets hebben vernomen, mail mij dan aub. opnieuw, ik ontvang dagelijks rond de 100 mails, er kan dus weleens een mail onbedoeld in de prullenbak terecht komen !
Soms lukt het mij niet om uw mail te beantwoorden, omdat ik de gestuurde antwoordmail terug krijg. Hoort u dus binnen enkele dagen niet van mij, dan kunt u mij bellen mobiel op tel.nr. 0622397871.

Ik denk  natuurlijk ook regulier medisch mee op basis van mijn lange ervaring met de reguliere geneeskunde als huisarts. Mijn adviezen zullen altijd gebaseerd zijn op wat verantwoord is ! Als u een niet-reguliere arts of therapeut bezoekt, moet u beseffen dat de behandeling niet op de huidige standaard voor wetenschappelijk bewijs gebaseerd is.

Als u meer wilt weten, lees dan nog het onderstaande.


Hieronder nog enige nadere toelichting op de functionele geneeskunde:Functionele geneeskunde (FG)  betekent twee dingen:

1. Zoeken naar storingen in systemen van het lichaam, die de basis van de ziekte en/of de klachten vormen. Voorbeeld: storingen in de energieproduktie in de cellen, storingen in het aan- en uitschakelen van ontstekingsprocessen, storingen in de opname van voedingsstoffen in de darm enz. 

Oorzaken kunnen zijn giftige stoffen uit het milieu, overmatige stress, resten van infecties ,tekorten aan vitamines, mineralen etc.

2. Werken aan het opheffen van die storingen, zover mogelijk, waardoor klachten afnemen en ziekten verbeteren.Daarvoor gebruiken we natuurlijke middelen: voeding, planten, homeopathische middelen.

De reguliere geneeskunde  richt zich op de ziektebestrijding. Dat is ook nodig, vooral bij ernstige infecties, ongevallen, chirurgische ziektes etc. Daarin is de reguliere=klinische geneeskunde meesterlijk en onmisbaar.

Functionele en klinische geneeskunde hebben dus elk hun plek en kunnen heel goed samengaan, dus "alternatieve geneeskunde" is niet een juiste naam. Beide kunnen elkaar aanvullen en zijn dus complementair.

Functionele geneeskunde heeft, net als de klinische geneeskunde trouwens, haar wortels in traditionele vormen van geneeskunde: natuurgeneeskunde etc., maar is een modern, op westerse wetenschap gebaseerde, medisch specialisme.

Je zou kunnen zeggen  dat, binnen de reguliere geneeskunde, revalidatiegeneeskunde en psychotherapie tot de functionele geneeskunde gerekend kunnen worden, omdat ze geen ziektes bestrijden maar herstel proberen te bevorderen.

Zie voor meer informatie de volgende bladzijden, ook voor artsen in de buurt, die op deze manier werken, als een persoonlijk consult te adviseren is.


 
 

 
Ik hoop dat er bij u een lichtje is opgegaan!
.
.
.
.
.
Een kijkje in de voormalige tweede lokatie te Barendrecht , een van mijn vroegere lokaties.  
-

 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint