Informatiesite integrale geneeskunde H.G.Bodde - wetenschap en ervaring !
 
INFORMATIE VOOR HUISARTSEN
 
Geachte collega,
 
Als u mijn site doorleest, zult u veel tegenkomen, dat niet past in ons huisartsen-denkkader , dat bepaald wordt door onze NHG standaarden, die weer berusten op medische consensus vanuit een verzameling studies, liefst RCT's en dus op het principe van EBM.
 
Als voormalig huisarts (1973-2008)  begrijp ik dat volkomen.
 
Ik stel echter tot mijn grote spijt vast, dat het bovenstaande zich helaas vaak uit in het niet tevoren informeren van de huisarts door de patiënt, vanuit een zekere mate van angst voor afkeuring, omdat het consult bij mij wellicht als kritiek op het diagnostisch of therapeutisch handelen van de eigen huisarts zou kunnen worden opgevat. Hiervan is natuurlijk geen sprake! Hoewel ik mijzelf, ondanks een zeer drukke solo-praktijk, al meer dan dertig jaar ook verdiept heb in niet-reguliere vormen van geneeskunde, besef ik dat slechts enkelen daartoe bereid en in staat zijn.
 
Ik bied daarom aan huisartsen de gelegenheid om mijn advies  te vragen over aanvullende onderzoeks- en behandelmogelijkheden bij patiënten  met onbegrepen, niet met ernstige psychiatrie samenhangende, klachten van lange duur of bij onvoldoende respons op de EBM aanpak van een aangetoond ziekteproces.
 
Ik werk primair vanuit goed onderbouwde  medische en systeembiologische informatie, waarbij ziekte te beschouwen is als falen van het zelfregulerend vermogen van het organisme, doorgaans multifactorieel bepaald. Zie het boek van de grondlegger van de functionele geneeskunde Jeffrey Bland: "The disease delusion". Nog uitvoeriger in de publicaties van het Institute for Functional Medicine, zie de website van dit instituut www.functionalmedicine.org. Een zeer wetenschappelijk onderbouwde publicatie is het recent verschenen boek van Dr.Alan Gaby "nutritional medicine"  met meer dan duizend pagina's en duizenden wetenschappelijke referenties.

 Voor adviesaanvragen kunt u mij mailen: funcmed@online.nl
 


 
Met collegiale groet,
 
Harry G. Bodde, huisarts niet-praktiserend., arts Integrale Geneeskunde, buitengewoon lid AVIG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint