Informatiesite integrale geneeskunde H.G.Bodde - wetenschap en ervaring !
METHODES
 
Welke methodes gebruiken we voor diagnose en behandeling?
 
Hier volgt een korte beschrijving van de verschillende methodes, wie meer wil weten, kan de desbetreffende websites bekijken, zie de homepage en "nieuws en mededelingen".
 

 

 
 
 
 
 
Hier volgt een korte beschrijving van methodes, die een AVIG arts , indien zinvol, kan toepassen:
 

 
1. MODERNE NATUURGENEESKUNDE ofwel Functional Medicine en Evidence Based Naturopathy met een karrevracht aan wetenschappelijke onderbouwing en aandacht voor de storing in systemen, zoals heel fraai in de boeken van Dr. Hyman uitgelegd, die het daarin heeft over "zeven sleutels tot genezing":
 
 
De zogenaamde "zeven sleutels tot genezing" zijn volgens Dr. M. Hyman:
 
1.maak de voeding zo gezond mogelijk;
2.breng je hormonen in balans;
3.laat ontstekingen "afkoelen";
4.breng je spijsvertering in orde;
5.verbeter je ontgiftingsvermogen;
6.versterk je energieaanmaak;
7. breng je geest tot rust.
 
Dr Mark Hyman, auteur van vele boeken met een geweldige uitleg van de functionele geneeskunde: de titels luiden:
ultraprevention, ultrametabolism, the ultramindsolution, diabesity.

Hier werken we vooral met ontstressing en supplementen ( vitamines, mineralen etc.)
 
 
 
 
 
 
Op materieel gebied zijn de oorzaken van alle ziektes en klachten in verstoringen van een of meer van deze systemen te zoeken!
 
De Engelsman Dr. Weatherby heeft op soortgelijke wijze de wegen naar genezing beschreven in zijn publicaties. De nieuwste publicatie heet "the disease delusion" en is geschreven door de bedenker van de functional medicine en leermeester van Dr. Hyman, Dr. jeffrey Bland en Dr. Hyman zelf. ( verschijnt midden mei).
 
 
 
 
De fundamenten van gezondheid zijn volgens Dr. Weatherby:
 
1. goede voeding;
2.genoeg slaap en rust;
3.goed met stress kunnen omgaan;
4.optimale spijsvertering, goede darmwerking;
5.adekwate ontgifting;
6.optimale hoeveelheid mineralen in de weefsels;
7.goede verhouding van de essentiële vetzuren;
8.goede regulatie van de bloedsuiker;
9.voldoende water drinken;
10.goede werking van alle hormonen;
11.goede gezondheid van hart- en vaten;
12.goede werking van de nieren, blaas en het immuunsysteem.
 
Dit zijn de essentiële stappen van de functionele geneeskunde op materieel niveau.
 
Functionele geneeskunde gaat niet om ziektediagnoses ( die natuurlijk wel op reguliere wijze gesteld moeten worden), maar om het totstandkomen van ziektes door storingen in het functioneren van systemen.

HOMEOPATHIE is een wetenschappelijk zeer omstreden methode, waarvan homeopathen aannemen dat via sterk verdunde substanties "informatie" wordt overgebracht naar de patiënt. Deze "informatie" zou dan het zelfgenezend vermogen activeren. Hoewel het effect van homeopathische middelen moeilijk te verklaren is en door tegenstanders meestal als niet-bestaand wordt beschouwd, is er ruime documentatie van vaak verbluffend geslaagde behandelingen en dat sinds meer dan 200 jaar. 
 
 
 
 
Een aantal AVIG-artsen, vooral indien ze lid zijn van de vakgroep "biofysische geneeskunde" gebruiken meetapparatuur om diepere oorzaken van de klachten op te sporen. Hier ziet u afbeeldingen van vroeger door mij gebruikte apparatuur, een BICOM apparaat en een ONDAMED apparaat. Metingen met deze apparatuur zijn pijnloos en geven heel veel , maar niet-regulier geaccepteerde, informatie. Populair zijn apparaten als de NES, OBERON en de getoonde apparaten.

vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn de bevindingen, opgedaan met zulke apparaten, vooralsnog niet te verklaren en worden deze bevindingen afgewezen als werkelijke objectieve informatie. Hierover is veel discussie mogelijk. Het stellen van een klinische, reguliere diagnose op deze wijze is dan ook niet mogelijk. Deze vormen van diagnostiek dienen op kritische wijze te worden toegepast.Een verwijzing naar de bevindingen van de quantumfysica is een brug te ver en wordt doorgaans niet onderbouwd door enige bewijsvoering.


Bij het geven van mijn adviezen maak ik gebruik van de wetenschappelijke kennis van de functionele geneeskunde en van mijn kennis van klinische en klassieke homeopathie.


Disclaimer:


Mijn adviezen zijn als suggestie bedoeld voor zelfzorg en voor mogelijk zinvol nader onderzoek, b.v. door een avig arts of nog niet geraadpleegde medisch specialist en niet als individuele behandeling. Voor individuele behandeling is altijd een persoonlijk consult bij een arts nodig !

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Opmerking: zoals al gezegd, valt de energetische geneeskunde buiten hetgeen erkend wordt als wetenschappelijke geneeskunde. De energetische geneeskunde is meer verwant aan de traditioneel Oosterse visies op ziekte en gezondheid. Hier een foto van mijn vroegere assistente bij een Ondamed behandeling. energetische methodes, zoals deze, pas ik al geruime tijd niet meer toe.Uitzondering: homeopathie, omdat ik daar teveel verbluffende resultaten van heb gezien om er, ondanks de wetenschappelijke twijfels over de verklaring van de werking, niets meer mee te doen.


hieronder vindt u, voor de liefhebber, nog een kort artikel over energetische geneeskunde.
 

 
Boeken:
 
Mindfulness voor dummies
 
Tinus Smits: Homeopathie, de kracht van subtiele geneeskunst

Gerard Jansbergen: Het kansspel in de geneeskunde
 
Veel diepgaande literatuur is in de Engelse taal te verkrijgen en in het Duits, zie elders op deze site.
 
DE TWEE GROTE ZIEKTEOORZAKEN: STRESS EN VOEDING, daaronder is veel te rangschikken!
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 Voor wie meer wil weten volgt hieronder een artikeltje over de:
.
 
 
BIOFYSISCHE GENEESKUNDE
 
Betekent de toepassing van natuurkunde in de geneeskunde. Dit kennen we al als radiotherapie, MRI etc., maar hier wordt bedoeld de toepassing van denkbeelden, afgeleid van de quantumfysica (de natuurkunde van de allerkleinste deeltjes en krachten). Wetenschappelijk wel onderbouwd ( zie hieronder voor enkele literatuursuggesties), maar nog in de kinderschoenen en zeker omstreden. Zelfs het IOCOB , pleitbezorger voor bepaalde vormen van niet-universitaire geneeskunde, is er zeer kritisch over.
Misschien gaat het hier om placeboeffecten, maar placebo is een aanduiding voor onbegrepen stimulatie van zelfgenezende vermogens, niet , zover bekend, rechtstreeks toe te schrijven aan een bekende middelwerking. Een aanduiding van iets is er nog geen verklaring voor ! In ieder geval moet opgepast worden voor pseudo-wetenschappelijke verklaringen !
 
Anderzijds zijn vele goede resultaten bekend en is de biofysische geneeskunde een heel boeiend terrein van nader onderzoek. Wetenschappers als de Duitse natuurkundige Prof. Popp, de nederlandse celbioloog Dr. van Wijk, de Amerikaanse bioloog Dr. Oschman, de Duitse fysisch-chemicus Dr. K. Volkamer en vele anderen hebben grote bijdragen geleverd tot ons begrip van de biofysische geneeskunde. In de recent verschenen film "the living matrix" wordt op een leuke manier gepoogd de principes duidelijk te maken. De film is als DVD te verkrijgen, oa via de ABB en www.nes-therapie.nl .
 
Voorlopig kun je ervan uit gaan dat de gebruikte apparaten  een hulpmiddel zijn om "in te loggen" in het informatieveld van de patiënt, als behandelaar en behandelde een behandelrelatie aangaan. Mogelijk is hierbij de intentie van de behandelaar van het meeste belang. De Amerikaanse chiropractor Dr. Stephen Weinberg heeft in zijn methode "neuromuscular integration" , gebaseerd op inzichten van de quantumfysica , van deze inzichten met veel succes gebruik gemaakt. De apparaten geven subjectieve en "momentopname" gegevens en mogen niet beschouwd worden als objectieve meet- en behandelapparaten. Conclusies over lichamelijke aandoeningen mogen m.i. niet uit biofysisch onderzoek getrokken worden, zolang niet bevestigd door klinische onderzoekgegevens. Biofysische bevindingen kunnen aan mogelijkheden doen denken, maar bij gebrek aan reproduceerbaarheid, onderlinge overeenstemming en klinische bevestiging in studies mogen er geen harde conclusies uit worden getrokken, anders ligt kwakzalverij op de loer!
 
lit.; Bodde, H.G., 'De kat, de homeopaat en het apparaat' (ssc 2010)
      Fraser et al.:   "Decoding the human body field" (2008)
      Schulz, S : "Lebensinformation, sinngebendes Prinzip einer  
      Ganzheitsmedizin" (2007) 
      Christians,F., "Quo vadis, Bioresonanz?" , Co-med 01/2011, blz. 14 ev.
       Warnke, U. : Quantenphysik und Spiritualität, Co-med ed. 2011
      Oschman, J. : Energy medicine
 
Tot slot:
 
"Wees niet verbaasd over nieuwe ideeën; want u weet heel goed dat iets niet ophoudt met waar te zijn omdat het door maar weinigen wordt geaccepteerd"
 
Spinoza (1632-1677)  
 
Passend, onze praktijk lag immers vlak bij Spinozaweg en Spinozapark, Hollands grootste filosoof heeft het goed gezien !
 
 
             
 
..
.
.
 
Zo nodig verwijs ik ook  naar anderen, die ik ken en in wie ik vertrouwen heb,  die evt. nog op andere manieren naar de patiënt kunnen kijken.
 
Bijvoorbeeld : www.move2improve.eu , een praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie, die ook acupunctuur en prognos o.a. aanbiedt. Of naar de praktijk van dokter A. Lemmens te Den Haag voor colon-hydrotherapie (hoge darmspoelingen) of MRT ( krachtige ontgiftingsmethode) etc.

Maar van belang is dat geen enkele van de complementaire methodes aan de strenge eisen van wetenschappelijk verificatie voldoet ! Het betreft mogelijkheden voor diagnose en behandeling, waarvan ik in 40 jaar praktijk vaak verbluffende resultaten zag, maar dat telt wetenschappelijk niet echt en bewijst niet dat de betreffende methode echt werkt! Alles dan maar af te doen als kwakzalverij betekent het kind met het badwater weg te gooien en gaat volgens mij te ver.
 .
 
Tenslotte: voor wie meer kennis zoekt: het boek "The scientific basis of integrative medicine ", (tweede druk, 2009), te bestellen bij www.bol.com .
 
 
 
 
 
 
 
 
zijn er nog vragen? Stel ze gerust, per mail funcmed@online.nl , per brief of telefonisch.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint